IAmIT

I Am waar de IT Groen wordt.

IAmIT is sinds oktober 2005 actief op het gebied van ICT ter ondersteuning van de bloemenbranche.

Diensten
IAmIT kan u adviseren over al uw ICT vraagstukken met betrekking tot uw onderneming.
Keuzes op het gebied van hardware en software zijn lastig, vaak ziet u door de bomen het bos niet meer.
IAmIT kan in een gesprek de mogelijkheden bespreken, maar bovenal uw wensen verwoorden tot een werkend geheel.
Zo kunt u denken aan de keuzes die er zijn in aanschaf van hardware, providers, beheer van websites etc.
IAmIT gaat voor de lange termijn relatie met klanten, dit wil zeggen dat niet iedere vraag resulteert in een factuur.

Software
Momenteel heeft IAmIT één software product.
IAmFlora: een softwarepakket voor inkopers aan de bloemenveiling.
Hierover is meer informatie beschikbaar op: www.IAmFlora.nl
Er wordt gewerkt aan de uitbreiding naar de bloemisten, een vervolgstap in de keten van de bloemenhandel.

Open software
IAmIT kan u een advies geven over het gebruik van open software, zowel op windows als op een open besturingssysteem.
In deze tijd is een besparing op uw software goed mogelijk door gebruik te maken van open sofware.
Zie tips op Open software op IAmIT wiki

Meet- en regeltechniek
Vanuit de achtergrond in de waterbeheersing heeft de eigenaar van IAmIT, ir. A.M. van Leeuwen,
ruim tien jaar ervaring met complexe meet-en regelsystemen en geavanceerde sturingen.
Deze ervaring zijn goed te gebruiken bij vraagstukken die spelen in de bloemenbranche,
bijvoorbeeld bij klimaatbeheersing in de kassen van telers.
Daarnaast onderhoud IAmIT nauwe banden met de TU-Delft,
en blijft daardoor op de hoogte van de nieuwste technologien.
Bijvoorbeeld DTS-metingen die momenteel gebruikt worden in de rioleringen. (zie www.dts-meting.nl)

Contact
E-mail of bel voor informatie :IAmIT sponsort de volgende websites: